Giới thiệu

Với chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, BẢO TÍN phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế trong ngành xây dựng và đặc biệt là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thiết bị nội thất phòng tắm cao cấp.

 

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu và tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và giá hợp lý. Thực hiện chế độ đãi ngộ thoả đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.