Trang chủ » Thương hiệu » Phụ kiện

Phụ kiện

 • Willow
 • Lô bàn chải WILLOW

  Mã sản phẩm: DSC42

  Lô bàn chải WILLOW

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn đôi

  Mã sản phẩm: DSB42

  Thanh vắt khăn đôi

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông WILLOW

  Mã sản phẩm: DSD42

  Lô xà bông WILLOW

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh WILLOW

  Mã sản phẩm: DSP42

  Lô giấy vệ sinh WILLOW

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 2 tầng

  Mã sản phẩm: DST42

  Thanh vắt khăn 2 tầng

  dat-thue dat-thue
  Móc áo WILLOW

  Mã sản phẩm: DSH42

  Móc áo WILLOW

  dat-thue dat-thue
 • Bassic +
 • Thanh vắt khăn 640mm

  Mã sản phẩm: DSB41

  Thanh vắt khăn 640mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 2 tầng 640 mm

  Mã sản phẩm: DST41

  Thanh vắt khăn 2 tầng 640 mm

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn

  Mã sản phẩm: DSR41

  Vòng treo khăn

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh

  Mã sản phẩm: DSP41

  Lô giấy vệ sinh

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải

  Mã sản phẩm: DSC41

  Lô bàn chải

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông

  Mã sản phẩm: DSD41

  Lô xà bông

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh dự phòng

  Mã sản phẩm: DSP41N

  Lô giấy vệ sinh dự phòng

  dat-thue dat-thue
  Móc áo

  Mã sản phẩm: DSH41

  Móc áo

  dat-thue dat-thue
 • Grand A
 • Thanh vắt khăn 250 mm

  Mã sản phẩm: TS701

  Thanh vắt khăn 250 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 550 mm

  Mã sản phẩm: TS702

  Thanh vắt khăn 550 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Grand A

  Mã sản phẩm: TS703

  Lô giấy vệ sinh Grand A

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải Grand A

  Mã sản phẩm: TS704

  Lô bàn chải Grand A

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Grand A

  Mã sản phẩm: TS704

  Lô xà bông Grand A

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Grand A

  Mã sản phẩm: TS700

  Móc áo Grand A

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 675 mm

  Mã sản phẩm: TS706

  Kệ kính 675 mm

  dat-thue dat-thue
 • Rei-R
 • Thanh vắt khăn tắm 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701ARR

  Thanh vắt khăn tắm 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn tay 210 mm

  Mã sản phẩm: TX702ARR

  Thanh vắt khăn tay 210 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Rei-R

  Mã sản phẩm: TX703ARR

  Lô giấy vệ sinh Rei-R

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Rei-R

  Mã sản phẩm: TX704ARR

  Móc áo Rei-R

  dat-thue dat-thue
 • Rei-S
 • Thanh vắt khăn tắm REI-S 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701ARS

  Thanh vắt khăn tắm REI-S 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn tay REI-S 210 mm

  Mã sản phẩm: TX702ARS

  Thanh vắt khăn tay REI-S 210 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Rei-S

  Mã sản phẩm: TX703ARS

  Lô giấy vệ sinh Rei-S

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Rei-S

  Mã sản phẩm: TX704ARS

  Móc áo Rei-S

  dat-thue dat-thue
 • Ego II
 • Thanh vắt khăn 2 tầng Ego II

  Mã sản phẩm: TX726AES

  Thanh vắt khăn 2 tầng Ego II

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 500 mm

  Mã sản phẩm: TX705AES

  Kệ kính 500 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn tắm Ego II 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701AES

  Thanh vắt khăn tắm Ego II 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn Ego II

  Mã sản phẩm: TX702AES

  Vòng treo khăn Ego II

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Ego II

  Mã sản phẩm: TX703AES

  Lô giấy vệ sinh Ego II

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh TX703AESV1

  Mã sản phẩm: TX703AESV1

  Lô giấy vệ sinh TX703AESV1

  dat-thue dat-thue
  Móc áo đôi

  Mã sản phẩm: TX704AES

  Móc áo đôi

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Ego II

  Mã sản phẩm: TX706AES

  Lô xà bông Ego II

  dat-thue dat-thue
 • Ego
 • Thanh vắt khăn 2 tầng 660 mm

  Mã sản phẩm: TX726AE

  Thanh vắt khăn 2 tầng 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701AE

  Thanh vắt khăn 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 627 mm

  Mã sản phẩm: TX705AE

  Kệ kính 627 mm

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn Ego

  Mã sản phẩm: TX702AE

  Vòng treo khăn Ego

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Ego

  Mã sản phẩm: TX703AE

  Lô giấy vệ sinh Ego

  dat-thue dat-thue
  Móc áo đôi Ego

  Mã sản phẩm: TX704AE

  Móc áo đôi Ego

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Ego

  Mã sản phẩm: TX706AE

  Lô xà bông Ego

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải Ego

  Mã sản phẩm: TX707AE

  Lô bàn chải Ego

  dat-thue dat-thue
 • Curio
 • Thanh vắt khăn 2 tầng 660mm

  Mã sản phẩm: TX4WAC

  Thanh vắt khăn 2 tầng 660mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 660mm

  Mã sản phẩm: TX701AC

  Thanh vắt khăn 660mm

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 600m

  Mã sản phẩm: TX705AC

  Kệ kính 600m

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn Curio

  Mã sản phẩm: TX702AC

  Vòng treo khăn Curio

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Curio

  Mã sản phẩm: TX703AC

  Lô giấy vệ sinh Curio

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Curio

  Mã sản phẩm: TX704AC

  Móc áo Curio

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Curio

  Mã sản phẩm: TX706AC

  Lô xà bông Curio

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải Curio

  Mã sản phẩm: TX707AC

  Lô bàn chải Curio

  dat-thue dat-thue
 • 01 Series
 • Thanh vắt khăn 2 tầng 560 mm

  Mã sản phẩm: DST01

  Thanh vắt khăn 2 tầng 560 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 610 mm

  Mã sản phẩm: DSB01

  Thanh vắt khăn 610 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh 01 Series

  Mã sản phẩm: DSP01A

  Lô giấy vệ sinh 01 Series

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn 01 Series

  Mã sản phẩm: DSR01

  Vòng treo khăn 01 Series

  dat-thue dat-thue
  Móc áo 01 Series

  Mã sản phẩm: DSH01

  Móc áo 01 Series

  dat-thue dat-thue
 • Bộ phụ kiện sứ
 • Thanh vắt khăn 370 mm

  Mã sản phẩm: A361

  Thanh vắt khăn 370 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh S216P

  Mã sản phẩm: S216P

  Lô giấy vệ sinh S216P

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông A858

  Mã sản phẩm: A858

  Lô xà bông A858

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn A362

  Mã sản phẩm: A362

  Vòng treo khăn A362

  dat-thue dat-thue

  Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

  software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

  hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

  mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

  Chi nhánh Miền Bắc: Số 366 Quang Trung,Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: 024 3311 9531 * 024 3998 1288
  Hotline: 090 686 1972 * 0944 82 88 99
  Email: toantien.baotin@gmail.com
              info@baotin-vlxd.com
  Website: http://baotin-vlxd.com
  hotline