Trang chủ » Thương hiệu » Phụ kiện

Phụ kiện

 • Willow
 • Lô bàn chải WILLOW

  Mã sản phẩm: DSC42

  Lô bàn chải WILLOW

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn đôi

  Mã sản phẩm: DSB42

  Thanh vắt khăn đôi

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông WILLOW

  Mã sản phẩm: DSD42

  Lô xà bông WILLOW

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh WILLOW

  Mã sản phẩm: DSP42

  Lô giấy vệ sinh WILLOW

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 2 tầng

  Mã sản phẩm: DST42

  Thanh vắt khăn 2 tầng

  dat-thue dat-thue
  Móc áo WILLOW

  Mã sản phẩm: DSH42

  Móc áo WILLOW

  dat-thue dat-thue
 • Bassic +
 • Thanh vắt khăn 640mm

  Mã sản phẩm: DSB41

  Thanh vắt khăn 640mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 2 tầng 640 mm

  Mã sản phẩm: DST41

  Thanh vắt khăn 2 tầng 640 mm

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn

  Mã sản phẩm: DSR41

  Vòng treo khăn

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh

  Mã sản phẩm: DSP41

  Lô giấy vệ sinh

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải

  Mã sản phẩm: DSC41

  Lô bàn chải

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông

  Mã sản phẩm: DSD41

  Lô xà bông

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh dự phòng

  Mã sản phẩm: DSP41N

  Lô giấy vệ sinh dự phòng

  dat-thue dat-thue
  Móc áo

  Mã sản phẩm: DSH41

  Móc áo

  dat-thue dat-thue
 • Grand A
 • Thanh vắt khăn 250 mm

  Mã sản phẩm: TS701

  Thanh vắt khăn 250 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 550 mm

  Mã sản phẩm: TS702

  Thanh vắt khăn 550 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Grand A

  Mã sản phẩm: TS703

  Lô giấy vệ sinh Grand A

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải Grand A

  Mã sản phẩm: TS704

  Lô bàn chải Grand A

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Grand A

  Mã sản phẩm: TS704

  Lô xà bông Grand A

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Grand A

  Mã sản phẩm: TS700

  Móc áo Grand A

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 675 mm

  Mã sản phẩm: TS706

  Kệ kính 675 mm

  dat-thue dat-thue
 • Rei-R
 • Thanh vắt khăn tắm 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701ARR

  Thanh vắt khăn tắm 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn tay 210 mm

  Mã sản phẩm: TX702ARR

  Thanh vắt khăn tay 210 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Rei-R

  Mã sản phẩm: TX703ARR

  Lô giấy vệ sinh Rei-R

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Rei-R

  Mã sản phẩm: TX704ARR

  Móc áo Rei-R

  dat-thue dat-thue
 • Rei-S
 • Thanh vắt khăn tắm REI-S 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701ARS

  Thanh vắt khăn tắm REI-S 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn tay REI-S 210 mm

  Mã sản phẩm: TX702ARS

  Thanh vắt khăn tay REI-S 210 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Rei-S

  Mã sản phẩm: TX703ARS

  Lô giấy vệ sinh Rei-S

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Rei-S

  Mã sản phẩm: TX704ARS

  Móc áo Rei-S

  dat-thue dat-thue
 • Ego II
 • Thanh vắt khăn 2 tầng Ego II

  Mã sản phẩm: TX726AES

  Thanh vắt khăn 2 tầng Ego II

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 500 mm

  Mã sản phẩm: TX705AES

  Kệ kính 500 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn tắm Ego II 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701AES

  Thanh vắt khăn tắm Ego II 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn Ego II

  Mã sản phẩm: TX702AES

  Vòng treo khăn Ego II

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Ego II

  Mã sản phẩm: TX703AES

  Lô giấy vệ sinh Ego II

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh TX703AESV1

  Mã sản phẩm: TX703AESV1

  Lô giấy vệ sinh TX703AESV1

  dat-thue dat-thue
  Móc áo đôi

  Mã sản phẩm: TX704AES

  Móc áo đôi

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Ego II

  Mã sản phẩm: TX706AES

  Lô xà bông Ego II

  dat-thue dat-thue
 • Ego
 • Thanh vắt khăn 2 tầng 660 mm

  Mã sản phẩm: TX726AE

  Thanh vắt khăn 2 tầng 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 660 mm

  Mã sản phẩm: TX701AE

  Thanh vắt khăn 660 mm

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 627 mm

  Mã sản phẩm: TX705AE

  Kệ kính 627 mm

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn Ego

  Mã sản phẩm: TX702AE

  Vòng treo khăn Ego

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Ego

  Mã sản phẩm: TX703AE

  Lô giấy vệ sinh Ego

  dat-thue dat-thue
  Móc áo đôi Ego

  Mã sản phẩm: TX704AE

  Móc áo đôi Ego

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Ego

  Mã sản phẩm: TX706AE

  Lô xà bông Ego

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải Ego

  Mã sản phẩm: TX707AE

  Lô bàn chải Ego

  dat-thue dat-thue
 • Curio
 • Thanh vắt khăn 2 tầng 660mm

  Mã sản phẩm: TX4WAC

  Thanh vắt khăn 2 tầng 660mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 660mm

  Mã sản phẩm: TX701AC

  Thanh vắt khăn 660mm

  dat-thue dat-thue
  Kệ kính 600m

  Mã sản phẩm: TX705AC

  Kệ kính 600m

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn Curio

  Mã sản phẩm: TX702AC

  Vòng treo khăn Curio

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh Curio

  Mã sản phẩm: TX703AC

  Lô giấy vệ sinh Curio

  dat-thue dat-thue
  Móc áo Curio

  Mã sản phẩm: TX704AC

  Móc áo Curio

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông Curio

  Mã sản phẩm: TX706AC

  Lô xà bông Curio

  dat-thue dat-thue
  Lô bàn chải Curio

  Mã sản phẩm: TX707AC

  Lô bàn chải Curio

  dat-thue dat-thue
 • 01 Series
 • Thanh vắt khăn 2 tầng 560 mm

  Mã sản phẩm: DST01

  Thanh vắt khăn 2 tầng 560 mm

  dat-thue dat-thue
  Thanh vắt khăn 610 mm

  Mã sản phẩm: DSB01

  Thanh vắt khăn 610 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh 01 Series

  Mã sản phẩm: DSP01A

  Lô giấy vệ sinh 01 Series

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn 01 Series

  Mã sản phẩm: DSR01

  Vòng treo khăn 01 Series

  dat-thue dat-thue
  Móc áo 01 Series

  Mã sản phẩm: DSH01

  Móc áo 01 Series

  dat-thue dat-thue
 • Bộ phụ kiện sứ
 • Thanh vắt khăn 370 mm

  Mã sản phẩm: A361

  Thanh vắt khăn 370 mm

  dat-thue dat-thue
  Lô giấy vệ sinh S216P

  Mã sản phẩm: S216P

  Lô giấy vệ sinh S216P

  dat-thue dat-thue
  Lô xà bông A858

  Mã sản phẩm: A858

  Lô xà bông A858

  dat-thue dat-thue
  Vòng treo khăn A362

  Mã sản phẩm: A362

  Vòng treo khăn A362

  dat-thue dat-thue
  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

  Chi nhánh Miền Bắc: Số 366 Quang Trung,Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: 024 3311 9531 * 024 3998 1288
  Hotline: 090 686 1972 * 0944 82 88 99
  Email: toantien.baotin@gmail.com
              info@baotin-vlxd.com
  Website: http://baotin-vlxd.com
  hotline